close
چت روم
سخنان بزرگان جهان سری دوم
چهارشنبه 01 فروردین 1397
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : ادیسی |

 


تمام افكار خود را روي كاري كه داريد انجام مي دهيد متمركز كنيد .

پرتوهاي خورشيد تا متمركز نشوند نمي سوزانند . الكساندر گراهام بل

در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد . لويي پاستور

آن كس كه نتواند در حلقة شادي و نشاط ديگران به صورت يكي از افراد

در آيد ، يا مغرور است يا رياكار و يا در قيد تشريفات . لاواتر


دوست واقعي كسي است كه دستهاي تو را بگيرد ولي قلب ترا لمس كند .

گابريل گارسيا ماركز

زندگي مانند نقش و نگارهاي قالي ايراني است كه زيبا ولي درك معناي آن

مشكل است . آلدوس هاكلي

پرسيدم دوست بهتر است يا برادر ؟ گفت دوست برادري است كه انسان

مطابق ميل خود انتخاب مي كند . اميل فاگو

 

 

44

زمان را بر كارهاي خود تقسيم كنيد تا كاري بر زمين نماند . بطليموس

همواره بين خود و همسرت بازه اي ( فاصله اي ) را نگاهدار تا به خواري

گرفتار نشوي . ارد بزرگ

اگر كسي ترا آنطور كه ميخواهي دوست ندارد، به اين معني نيست كه تو را

با تمام وجودش دوست ندارد . گابريل گارسيا ماركز

45

تمام افكار خود را روي كاري كه داريد انجام مي دهيد متمركز كنيد .

پرتوهاي خورشيد تا متمركز نشوند نمي سوزانند . الكساندر گراهام بل

در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد . لويي پاستور

آن كس كه نتواند در حلقة شادي و نشاط ديگران به صورت يكي از افراد

در آيد ، يا مغرور است يا رياكار و يا در قيد تشريفات . لاواتر

46

دوست واقعي كسي است كه دستهاي تو را بگيرد ولي قلب ترا لمس كند .

گابريل گارسيا ماركز

زندگي مانند نقش و نگارهاي قالي ايراني است كه زيبا ولي درك معناي آن

مشكل است . آلدوس هاكلي

پرسيدم دوست بهتر است يا برادر ؟ گفت دوست برادري است كه انسان

مطابق ميل خود انتخاب مي كند . اميل فاگو

47

خوشبختي د ر دنيا جز شبحي نيست كه به آن اميد بندند، اگر واقعيت

مي يافت، انسان از آن دلزده مي شد. جبران خليل جبران

وقتي تصميمت را گرفتي ، گزينه ديگر را به كلي به دست فراموشي بسپار .

پائولو كوئليو

كسي كه پرده از روي اسرار ديگران برداشت، رازهاي پنهانش آشكار شود.

« ع» امام صادق

48

نگارنده و سخنگويي كه ديگران را كوچك و خوار مي نامد ، خود چيزي

براي نمايش و بروز ندارد . اُرد بزرگ

در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصيري ندارد . آلبرت انيشتين

ارزش يابي هر چيز بستگي به توان خواهي آن دارد . فردريش نيچه

49

دوستت د ارم ؛ نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلكه به خاطر شخصيتي كه در

هنگام با تو بودن پيدا مي كنم . گابريل گارسيا ماركز

سعي نكنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بكوشيم نسبت به خودمان

بهترين باشيم . ماركوس گداوير

خوشبختي ميان خانه ي شماست، بيهوده آن را در ميان باغ ديگران مي

جوييد . مارك اورل

50

بهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند . توانگران از دوستي

چيزي نمي دانند . موزارت

هر شكست لااقل اين فايده را دارد كه انسان يكي از راههايي را كه به

شكست خوردن منتهي مي شود را مي شناسد . لاورنس

بهتر است كه سزاوار افتخا ر باشي ولي آنرا دريافت نكني تا اينكه دريافتش

كني ولي سزاوارش نباشي . مارك توآين

51

بهترين دوست تو آنست كه اشتباهات تو را فراموش كند و خوبيهايت را به

« ع» ياد داشته باشد. امام حسن عسگري

زن عاقل به تربيت همسرش همت مي گمار د , و مرد عاقل مي گذار د كه زنش

او را تربيت كند . مارك تواين

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است كه شما هم چيز

زيادي از او نخواسته ايد . مارسل پيره وو

52

ممكن است مرد ي كه دائم سؤال مي كند ابله به نظر برسد . ولي كس ي كه

هرگز سؤال نمي كند در تمام عمر ابله باقي مي ماند . لوئي پاولز

افتخار در خشك كردن قطرة اشك است نه در جاري ساختن سيل خو ن .

بايرون

حقيقتي از اين سراغ ندارم كه انسان مي تواند با تلاش زندگي خود ر ا

متعالي سازد . تورئو

53

هراتفاقي كه براي بار دوم روي دهد، حتما باز هم تكرار خواهد شد.

پائولو كوئليو

مغز ما يك دينام ه ز ار ولتي است كه متاسفانه اكثرمان بيش از يك چراغ

موشي از آن استفاده نمي كنيم . ويليام جيمز

هنر با عشق شروع مي شود با سختي ادامه پيدا مي كند و با درد و رنج به

پايان مي رسد . محمود دولت آبادي

54

شيرين ترين سخنان در زندگي ، خوش آمد گويي بي غل و غش زن به

شوهر خويش است . جورج ولز

تا چيزي از دست ندهي چيز ديگري بدست نخواهي آورد اين يك هنجار

هميشگي است . اُرد بزرگ

وقتي كه شما به بدبيني عادت كنيد ، بدبيني به اندازة خو ش بيني مطلوب

و دوست داشتني است . آرنالد بنت

55

هر افتادني همان برخاستن اس ت . آن كس كه به اين حقيقت ايمان دارد به

راستي خردمند است . ولسواني

كشتن گنجشكها كركس ها را ادب نمي كند . آبراهام لينكلن

هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم كه از وي چيزي نتوانسته ام

بياموزم . گاليله

56

با همه چيز د ر آميز و با ه ي چ چيز آميخته نش و . در انزوا پاك ماندن نه

سخت است و نه با ارزش . دكتر علي شريعتي

كسي به حساب مي آيد كه ديگران را به حساب بياورد. فوربس

وقتي با انگشت به كسي اشاره مي كنيم ، به ياد داشته باشيم كه سه

انگشت ديگر به طرف خودمان بر گشته اند . فن لوبرتيس

57

حرفي نيست كه زنها كودن هستند ، ولي آنها براي اين اين طور آفريده

شده اند كه بتوانند با مردها برابري كنند ! جرج اليوت

گريه در روزهاي مصيبت ، چون باران در صحراي سوزان سبب ادامه

زندگي مي گردد. فرانسوا كوپه

سكوت شمشيري بوده است كه من هميشه از آن بهره جست ه ام . نادر شاه

افشار

58

شايد زندگي آن جشني نباشد كه آرزويش را داشتيم اما حالا كه ناخواسته

به آن دعوت شده ايم بهتر است تا مي توانيم برقصيم . چارلي چاپلين

اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريك مش و . ارد

بزرگ

چه زيباست هنگامي كه در اوج نشاط و بي نيازي هستي دست به دعا

برداري . جبران خليل جبران

59

زن مانند شيشة ظ ريف و شكستني است . هرگز توانايي مقاومت او را

نيازماييد . زيرا ممكن است شيشه ناگهان بشكند . سروانتس

ميزان كارايي شما هر چه باشد ، توانايي هاي بالقوه شما بيشتر از آن است

كه تا كنون به فعل در آمده است . جيمز تي. مك كي

شمشير مي تواند روح را از بدن جدا سازد ، ولي هرگز نمي تواند عقيده اي

را از مغز كسي بيرون كند . كالون

60

هرگز براي خوشبختي امروز و فردا نكن . آندره ژيد

هيچوقت سوار ماشين مردهاي ناشناس نشويد و فراموش نكنيد كه همه ي

مردها براي شما ناشناس هستند . رابين مورگان

خدا عشق است . عشقي كه هنگام نفوذ به درون ما نرم مي كند، ناب مي كند،

تازه مي كند، بازسازي مي كند و درون را بازمي سازد . پائولوكوئيلو

61

ميان آدميان چيزي نيست جز ديوار هايي كه خود ساخته اند . تولستوي

باور كردن د روغي كه انسان صد بار شنيده آسان تر از حقيقتي است

انسان حتي يك دفعه هم آن را نشنيده است . جان كايزل

خشمگين شدن انتقام خطاهاي ديگران را از خود گرفتن است . والتر پوپ

62

آنان كه زندگاني را بستري از گلهاي سرخ مي دانند ، هميشه از خارهاي آن

شكايت دارند . ويليام آلن وايت

هركس قادر به تملك و ارادة نفس خود باشد آزادي حقيقي را به دست

آورده است . پرسليس

عشق مانند ساعت شني همان طور كه قلب را پر مي كند مغز را خالي مي

كند . آلبرت انيشتين

63

در دنيا هيچ منظره اي جالب تر از زني كه مشغول پختن غذا براي مرد

محبوب خويش است وجود ندارد . توماس ولف

در دنيا جاي كافي براي همه هست پس بجاي اينكه جاي كسي را بگيري

سعي كن جاي خودت را پيدا كني . چارلي چاپلين

اگر تا كنون به نصف آرزوهايتان رسيده ايد ، بدون ترديد زحمت شما دو

برابر شده است . ايبسن

64

دانشگاه تمام استعدادهاي افراد ، از جمله بي استعدادي آنها را آشكار مي

كند . آنتوان چخوف

مصمم شويد كه كارى بايد صورت گيرد، سپس راه انجام آن را خواهيد

يافت . آبراهام لينكلن

انتخاب پدر و مادر در دست خود انسان نيست ، ولي انتخاب مادرشوهر و

مادر زن دست خود انسان است . پرل پاك

65

خداوندا تو ميداني كه انسان بودن و ماندن در اين دنيا چه دشوار است چ ه

رنجي ميكشد آنكس كه انسان است و از احساس سر شار است. دكتر علي

شريعتي

خداوند در شب بيداري ها با توست و اشك هايت را با عشق خود پاك مي

كند . پائولو كوئليو

« ع» كسي كه زبانش را حفظ كند خدا عيب او را مي پوشاند. امام علي

66

گاه لازم است كه انسان ديدگان خود راببندد ، زيرا اغلب خود را به نابينايي

زدن نيز نوعي خوشبختي است . نيوتون

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نك ن .

شكسپير

از خودت تعريف كن و نه بدگويي. اگر از خودت تعريف كني قبول نم يكنند

و اگر بدگويي كني بيش از آنچه اظهار داشتي تو را بد خواهند پنداش ت .

كنفوسيوس

67

با دنيا مدارا كن و حوادث روزگار را به خونسردي و سنگيني بپذير تا بر

مراد خود پيروز شوي. امام علي(ع)

اگر هنوز زنده اي ، به خاطر آن است كه هنوز به آنجا كه بايد باشي

نرسيده اي. پائولو كوئليو

براي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتكار دوم پشتكار، سوم

پشتكار. لردآديبوري

68

تا زماني كه چيزي را از دست ندهيد ، ارزش آن را نمي دانيد .پس آن را از

دست ندهيد. ويليام شكسپير

كوري را هرگز به خاطر آرامش تحمل مكن . دكتر علي شريعتي

اشخاصي را كه از فرصت هاي مناسب زندگي خود كمال استفاده را مي

برند ، خود ساخته مي گويند. توتل

69

زيبائي به سيما و صورت نيست. زيبائي به نوري است كه در دل مي تابد.

جبران خليل جبران

ثروت و افتخاري كه از راه نامشروع به دست آمده مانند ابري زودگذر

است. كنفوسيوس

خوش بين باشيد اما خوش بين دير باور. ساموئل اسمايلز

70

در عالم دو چيز از همه زيباتر است : آسماني پرستاره و وجداني آسوده.

كانت

« ع» پيروزي، به دور انديشي و محكم كاري است. امام علي

شكستي كه حاصل كمرويي است از كامياب ي اي كه با گستاخي به چنگ

مي آيد ارزنده تر است. جبران خليل جبران

 

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب

تاریخ : | نظرات () بازدید : 181

چگونه خبر بد را به طرف مقابل بگوئیم!!؟ طنز تاریخ : سه شنبه 04 آذر 1393
کتاب ناله شکن حسن زیرک تاریخ : جمعه 09 خرداد 1393
دانلود تمام اهنگ های کاریگر تاریخ : سه شنبه 06 خرداد 1393
مشاوره جنسی2 تاریخ : دوشنبه 05 خرداد 1393
بیوگرافی احمد کایا تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
واژگان زبان انگلیسی از اول راهنمای تا پیش دانشگاهی تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
زندگی نامه استاد عبدالرحمن شرفکندی متخلص به « هه ژار » تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
دانلود کتاب مه م وزین از ماموستا هه ژار تاریخ : پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393
دانلود اهنگ زیبای ماهسون با نام دینله تاریخ : یکشنبه 07 اردیبهشت 1393
دانلود آلبوم جدید ابرو گوندش تاریخ : جمعه 05 اردیبهشت 1393
دانلود کتاب های ترفندکامپیوتر تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
کانی گراوان چشمه ی جوشان عجیب تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
کلاغ ها زندگی جالبی دارند!! تاریخ : شنبه 07 اردیبهشت 1392
عکس کودکی فوتبالیست های موفق تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
اشتباهای رایج مسواک زدن تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
چیزهای جالب درموردانجلیناجولی! تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
راهکارهای جدید محافظت ازمغز تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
آشی برات بپزم که یک وجب روغن رویش باشه ناصرالدین شاه تاریخ : جمعه 23 فروردین 1392
اموزش افزایش آمار بازدید _ ویژه وبلاگ ها تاریخ : شنبه 17 فروردین 1392
اهنگ خانه ی بی سقف ازامید تاریخ : شنبه 17 فروردین 1392


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


هدف تک خوان فقط رضایت شماست بانظرات خودتان مارایاری فرماییدباتشکرمدیروبلاگ آدیسی بندگی خدا کنیم تا خداوند همه چیز را بنده ی ما کند...
بالای صفحه
تک خوان
firefox
opera
google chrome
safari