close
چت روم
سخنان زیبای بزرگان جهان سری اول
دوشنبه 28 اسفند 1396
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : ادیسی |

اگر تمام شب براي از دست دادن خورشيد گريه كني لذت ديدن ستاره ها رو هم از دست خواهي داد. ويليام شکسپیر

دوستت دارم نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلكه به خاطر شخصيتي كه هنگام با تو بودن پيدا ميكنم. گابريل گارسيا ماركز

هميشه به دوستت نزديك باش،به دشمنت نزديكتر. آلپاچينو

...( پدرخوانده هر گاه ديدي كه مردم به كلام خود فخر مي كنند,تو به سكوت خود فخر كن. لقمان حكيم

4 اگر تمام شب براي از دست دادن خورشيد گريه كني لذت ديدن ستاره ها رو هم از دست خواهي داد. ويليام شكسپير

دوستت دارم نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلكه به خاطر شخصيتي كه هنگام با تو بودن پيدا ميكنم. گابريل گارسيا ماركز

هميشه به دوستت نزديك باش،به دشمنت نزديكتر. آلپاچينو ( پدرخوانده ) 5

هر گاه ديدي كه مردم به كلام خود فخر مي كنند,تو به سكوت خود فخر كن. لقمان حكيم قلب خانه اي است با دو اتاق خواب در ي ك ي رنج و در ديگري شادي زندگي مي كند . نبايد زياد بلند خنديد چون ممكن است رنج در اتاق ديگر بيدار شود. فرانسيس كافكا تا وقتي توقف نكرده ايد، مهم نيست چقدر آهسته حركت م يكنيد. كنفسيوس

6 امروز همان فردايي است كه ديروز انتظارش را مي كشيدي. گابريل گارسيا ماركز لحظه ها را گذرانديم كه به خوشبختي برسيم ، غافل از اينكه لحظه ها همان خوشبختي بودن . دكتر علي شريعتي موشكافي در شكست ، پيشرفت در پي خواهد داشت. ارد بزرگ 7

حسد همچون مگس است كه همه جاي بدن سالم را رها مي كند و بر روي زخمهاي آن مي نشيند. چايمن زن كودكي است كه با اندك تبسم خندان و با كمترين بي مهري گريان مي شود. هرود زياد زيستن تقريبا آرزوي همه مي باشد ولي خوب زيستن آرمان يك عده معدود . هيوز 8 كسي كه براي خود احترام قائل است، از گزند ديگران در امان است. او كتي را بر بدن دارد كه كسي را ياراي پاره كردن آن نيست. هنري لانگ فلو بايد دنبال شادي ها گشت ولي غم ها خودشان ما را پيدا مي كنند. فردريش نيچه نزد بهترين و قشنگ ترين و باهوش ترين انسان هميشه نقص ديده مي شود . صادق هدايت 9

خوشبختي توپي است كه وقتي مي غلتد به دنبالش مي رويم و وقتي توقف مي كند به آن لگد مي زنيم . شاتو بريان عاشقان راستين ايمان دارند به گنجي دست يافت ه اند كه ديگران از آن بي بهره اند. جبران خليل جبران اگر مي خواهي خوب باشي بايد اول معتقد باشي كه بد هستي . اپيكتوس

10 آدم خودباور ، هيچ گاه براي رسيدن به ماديات ، ارزشهاي آدمي را زير پا نمي گذارد . اُرد بزرگ اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود درباره ديگران داوري نكن . ابراهام لينكلن كسي كه فكر نمي كند ، به ندرت دم فرو مي بندد . نيوتن

11 مرد بزرگ تنها به خود متكي است و جز از خود ، از هيچكس چيزي طلب نمي كند ولي مردان كوچك از ديگران توقع دارند . پاتريك هانري مصمم شويد كه كارى بايد صورت گيرد، سپس راه انجام آن را خواهيد يافت . آبراهام لينكلن تنها علاج عشق، ازدواج است. بوخوالد

12 به انسان تندرستي و ثروت بدهيد ، او هر دو را در جستجوي سعادت از دست خواهد داد . پوشه هيچ دوستي بهتر از تنهايي ، براي اهل انديشه نيست . اُرد بزرگ اگر تنها ترين تنها شوم باز هم خدا هست ، خدا جايگزين همه ي نداشتن هاست . دكتر علي شريعتي

13 به نظر من ما روزي خواهيم مرد كه نخواهيم و نتوانيم از زيبايي لذت ببريم و در صدد نباشيم آن را دوست بداريم . آندره ژيد ما ندرتاً دربارة آنچه كه داريم فكر مي كنيم ، درحاليكه پيوسته در انديشة چيزهايي هستيم كه نداريم . شوپنهاور آرزومند آن مباش كه چيزي غير از آنچه هستي باشي، بكوش كه كمال آنچه هستي باشي . دي سلز 14

من از عشق بدم مي آيد ، براي اينكه يك بار عاشق شدم و مادرم را فراموش كردم . مارك تواين اگر بخواهي بر عالم فرمانروا باشي بايد عقل بر تو حاكم باشد . سه نه ك صديق ترين ،بي توقع ترين،مفيدترين و دائمي ترين رفيق براي هر كسي كتاب است. مارك تواين

15 كمي عقل سليم، اندكي اغماض و قدري خوش خلقي داشته باشيد، آن وقت خواهيد ديد در اين دنيا چقدر آسوده و خوشبخت ايد. سامرست موام هر گاه انسان پيروي شهوت و نفس اهريمني را بنمايد ، از حيوان هم پست تر است . صادق هدايت با مصلحت ديگران ازدواج كردن در جهنم زيستن است . شوپنهاور 16

خودت را زياده از حد تحت فشار قرار نده ، بهترين چيزها وقتي اتفاق مي افتند كه انتظارش را نداري . گابريل گارسيا ماركز ترجيح ميدم روي موتورسيكلتم باشم و به خدا فكر كنم تا اينكه تو كليسا باشم و به موتورسيكلتم فكر كنم . مارلون براندو هرگز نمي توان با آدمهاي كوچك كارهاي بزرگ انجام داد. سيسرون

17 اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد كه همه مي خواهند. زكرياي رازي چه قدر نشنيدن ها و نشناختن ها و نفهميدن ها ، به اين مردم آسايش و خوشبختي بخشيده است. دكتر علي شريعتي جواني كه فراموش مي كند شاخه گلي به محبوبش بدهد,سر انجام وي را از دست خواهد داد . پائولو كوئليو 18

نوشتن نوعي راه جويي به حقيقت است و در فعليت خود سر بر ديواره هاي ناشناخته كوفتن . محمود دولت آبادي راز جواني من در اين است كه هر روز چيز تازه اي ياد مي گيرم . سولون بدست آوردن آنچه را كه ما آرزو داريم موفقيت است اما چيزي را كه براي بدست آوردنش تلاش نمي كنيم ، خوشبختي است . لوسيا

19 تنها مادر و پدر خواست هاي فرزند را بي هيچ چشم داشتي بر آورده مي سازند . اُرد بزرگ انسان خوشبخت آن كسي است كه حوادث را با تبسم و اندكي دقت ب ه علت وقوع آن تلقي و قبول نمايد . مترلينگ خوشبختي شكل ظاهري ايمان است ، تا ايمان و اميد و سخت كوشي نباشد ، هيچ كاري را نمي توان انجام داد . هلن كلر 20

كسي كه داراي عزمي راسخ است ، جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند . گوته فكر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يك ريشخند كوچك مي ميرد و كنايه اي كوچك آن را به سختي مجروح مي كند . هربرت اسپنسر هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده كنيم كه از نيروي بصري استفاده مي كنيم هر كاري انجام پذير است . كارلايل 21

آدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است . پاسكال آنقدر شكست مي خورم تا راه شكست دادن را بياموزم . پطر پيروزي آن نيست كه هرگ ز زمين نخوري،آنست كه بع د از ه ر زمين خوردني برخيزي. مهاتما گاندي 22

زيبارويي كه مي داند ، زيبايي ماندني نيست ، پرستيدني است . اُرد بزرگ شما ممكن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال كنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد. ولتر نگاهت رنج عظيمي است، وقتي بيادم م يآورد كه چه چيزهاي فراواني ر ا هنوز به تو نگفته ام . آنتوان سنت اگزوپري 23

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند. رنه دكارت با زني ازدواج كنيد كه اگر مرد مي بود بهترين دوست شما مي شد . بردون مدتها پيش آموختم كه نبايد با خوك كشتي گرفت، خيلي كثيف م ي شوي و مهم تر آنكه خوك از اين كار لذت مي برد . جورج برنارد شاو 24

سختي هاي بزرگ به آدمي نيرويي دو چندان مي بخشد . اُرد بزرگ عشق و محبت گوهري است گرانبها اگر با عفت توام باشد . تولستوي جاه طلبي شهوتي است كه هرگز فرو نمي نشيند ، بلكه با لذتي كه از آن فراهم مي شود پيوسته مشتعل تر و جنون آميز تر مي شود . اتومي 25

بزرگترين بدبختي آن است كه طاقت كشيدن بار بدبختي را نداشته باشيم . باس آداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودي با يكديگر متحد مي شوند . بارتول هيچ كس نمي تواند چيزي را به شما بياموزد جز آنچه كه در افق ديد و خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده ايد . جبران خليل جبران 26

با مشكلات مي جنگيم كه به آسايش برسيم ، وقتي به آسايش رسيديم آسايش را غير قابل تحمل مي دانيم .بروكس آدامز آدم شجاع يكبار مي ميرد ولي ترسو هزار بار . الين چانك انسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ي شلوارش بيشتر مي شود. اديسون ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است كه آرزوي بدست آوردنش را دارد. جبران خليل جبران كسي كه مي خواهد يك استاد باشد , فقط بايستي يك رشته را انتخاب كند تا در آن به مرحله تكامل برسد . پائولو كوئليو بشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي كند و چون خيلي زود عادت مي كند ، خيلي زود هم فراموش مي كند كه خوشبخت است . آندره مصورا 28

يا چنان نماي كه هستي ، يا چنان باش كه مي نمايي . بايزيد بسطامي تمام دنياي پهناور را بگرديد ، دري بر روي آدم بي پول گشاده نخواهيد يافت . هانري استانتون آزادي تلاش خردمندانة آدمي در جستجوي علت حادثه هاست . هربرت ماركوزه 29

مسرات حقيقي در اثر ازدواج بدست مي آيد . لويي پاستور وقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمركز شوند توانايي فرد براي حل مشكلات به طور حيرت انگيزي چند برابر مي شود . نرمن وينسنت پيل بايد در مقابل آشوب و هياهوي عالم خاكي ايستاد تا بتوان به تران ه هاي ازلي گوش سپرد. جبران خليل جبران 30

مردان بزرگ تاريخ سرنوشت ملتها را تعيين مي كنند . اشپنگلر سخاوت در زياد دادن نيست، در به موقع دادن است . لابروير هر روز همان روز را زندگي كن و بدين سان تمامي عمر را زندگي كرده اي . نانسي سيمس

31 شر با شر خاموش نمي شود چنان كه آتش با آتش، بلكه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را آب . لقمان گنجي كه در اعماق نامحدود شما حبس شده است ، در لحظه اي كه خود نمي دانيد ، كشف خواهد شد . جبران خليل جبران آنچه جهان به ما مي دهد و آنچه خوشبختي نام دارد بازيچه تقدير بيش نيست. لاوات 32

اعتقاد به بخت و قسمت بدترين نوع بردگي است . اپيكتت تو ممكنه توي دنيا يك نفر باشي ولي واسه بعضي افراد تموم دنيا هستي پائولو كوئليو بهترين چيز رسيدن به نگاهيست كه از حادثه عشق تر است . سهراب سپهري 33

در نظر خردمند شادي كه غم به دنبال دارد بي ارزش است . بزرگمهر دوست داشتن كسي كه لايق دوست داشتن نيست اسراف در محبت است دكتر علي شريعتي دروغ مثل برف است كه هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر مي شود . لوتر 34

اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش زيرا آن شادي كه ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد . بتهوون همة خوشبختي ها و موفقيت هايي كه به من روي آورده از درهايي وارد شده است كه آنها را به دقت بسته بودم . بايرون الماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق فكر نمي توان كشف كرد . ويكتور هوگو 35

اگر مشكلي داري، به دليل طرز فكر توست و تنها راهي ك ه مي ت واني مشكلات را براي هميشه حل كني، اين است كه طرز فكرت را تغيير دهي . وين داير آدمها فقط در يك چيز مشتركند ، متفاوت بودن . رابرت زند

36 بزرگي به مقام والا نيست، بزرگي شايسته كسي است كه از مقام گريزان است. جبران خليل جبران مهمترين نكته در مورد انگيزه، ايجاد هدف است، همواره بايد هدفي داشت . فرانس لوريو اسميت تا وقتي كه قلب شما نخواهد ، مسلماً مغزتان هرگز به چيزي عقيده پيدا نمي كند . ويليام جيمز 37

اگر به موفقيت خود واقعا ايمان داشته باشيد حتما پيروز خواهيد ش د . داويد شوارتز همين قدر كه براي بدست آوردن آرزوئي اراده كنيم ، يك گام بلند در راه نيل بدان برداشته ايم . سي فوستر بي پايبندي به نظم در گيتي ، ويژگي انسانهاي گوشه گير است كه عشق و احساس را سپر ديدگاههاي نادرست خود مي كنند . اُرد بزرگ 38

انسان دانا به جاي آنكه در انتظار رسيدن يك فرصت خوب در زندگي باشد خود آن را به وجود مي آورد . فرانسيس بيكن آنكه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شك همة محصول آن را درو مي كند . دموستن هر جا به جستجوي خداوند برخيزي ، او را در همان جا خواهي يافت . پائولو كوئليو 39

دو گوش داريم و فقط يك زبان، براي اينكه بيشتر بشنويم و كمتر بگوييم . ديوژن خوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال كنيد از شما فرار مي كند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر شما خواهد نشست. داويد هيوم تا بدبختي را نشناسيم هيچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختي را ياد نمي گيريم . داويد وايت 40

براي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم احتياج به پيري داشت م ، اكنون براي خوب به پا كردن آنچه كه مي دانم ، احتياج به جواني دارم . ژوبرت هيچ چيز عوض نمي شود ! شما ديدتان را عوض كنيد رمز كار اين است . كالوس كاستاندا خداوند دانشي به شما عطا كرده است كه با نور آن ن ه تنها او را پرستش كنيد . بلكه، ضعف و قدرت خود را نيز به عيان ببينيد. جبران خليل جبران 41

اگر به جاي اسلحه با معلم به جنگ دنيا مي رفتيم ، همة دشمنان نابود مي شدند . بيسمارك ابله هميشه دنبال ابله بزرگتر مي گردد كه او را تحسين كند . بوالو به موقع از جا برخاست ن و در دور ه جوان ي تاهل اختيار كرد ن، كاري است كه هرگز كسي از انجا م آن پشيما ن نخواهد شد . بوستر 42

آرامش مدام نيز كسل كننده است. گاهي طوفان هم لازم است . فردريش نيچه شكست هاي زندگي ، درهاي پيروزي را مي گشايد و خودپسندي درهاي پيروزي را يكي پس از ديگري مي بندد . ارد بزرگ تجربه را بر روي رختخواب نرم معطر و متكاي پر قو نمي توان بدس ت آورد . اوري پيد 43

عشق يعني كوچك كردن دنيا به اندازه يك نفر و بزرگ كردن يك نفر به اندازه دنيا . دكتر علي شريعتي زن هميشه سن خود را از تاريخ ازدواج حساب مي كند ، نه تاريخ تولد ! ارهارد اشتباه نيز جزئي از زندگي است، پس وقت خودت را تلف نكن و خودت را

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب

تاریخ : | نظرات () بازدید : 201

چگونه خبر بد را به طرف مقابل بگوئیم!!؟ طنز تاریخ : سه شنبه 04 آذر 1393
کتاب ناله شکن حسن زیرک تاریخ : جمعه 09 خرداد 1393
دانلود تمام اهنگ های کاریگر تاریخ : سه شنبه 06 خرداد 1393
مشاوره جنسی2 تاریخ : دوشنبه 05 خرداد 1393
بیوگرافی احمد کایا تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
واژگان زبان انگلیسی از اول راهنمای تا پیش دانشگاهی تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
زندگی نامه استاد عبدالرحمن شرفکندی متخلص به « هه ژار » تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
دانلود کتاب مه م وزین از ماموستا هه ژار تاریخ : پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393
دانلود اهنگ زیبای ماهسون با نام دینله تاریخ : یکشنبه 07 اردیبهشت 1393
دانلود آلبوم جدید ابرو گوندش تاریخ : جمعه 05 اردیبهشت 1393
دانلود کتاب های ترفندکامپیوتر تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
کانی گراوان چشمه ی جوشان عجیب تاریخ : دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
کلاغ ها زندگی جالبی دارند!! تاریخ : شنبه 07 اردیبهشت 1392
عکس کودکی فوتبالیست های موفق تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
اشتباهای رایج مسواک زدن تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
چیزهای جالب درموردانجلیناجولی! تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
راهکارهای جدید محافظت ازمغز تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392
آشی برات بپزم که یک وجب روغن رویش باشه ناصرالدین شاه تاریخ : جمعه 23 فروردین 1392
اموزش افزایش آمار بازدید _ ویژه وبلاگ ها تاریخ : شنبه 17 فروردین 1392
اهنگ خانه ی بی سقف ازامید تاریخ : شنبه 17 فروردین 1392


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


هدف تک خوان فقط رضایت شماست بانظرات خودتان مارایاری فرماییدباتشکرمدیروبلاگ آدیسی بندگی خدا کنیم تا خداوند همه چیز را بنده ی ما کند...
بالای صفحه
تک خوان
firefox
opera
google chrome
safari